söndag, september 11, 2005

Kolonialism - nu på en arbetsplats nära dig

Kolonialismen är inte en förbi. Den har bytt skepnad och kännetecknas idag av ökad ekonomisk rörlighet och växande klyftor och murar, globalt och lokalt. Kolonialismen är inte avlägsen plats eller epok, historiskt eller geografiskt. Den är en konkret verklighet som lever på arbetsplatser världen över; kinesiska, amerikanska, svenska. I vissa delar av världen karaktäriseras den av en förödande exploatering av arbetskraften, där multinationella företag kortsiktigt etablerar sig, pressar ner lönerna för att sedan dra vidare mot grönare betesmarker. I Sverige kännetecknas den av att vissa arbetare anses mindre värda, och därmed blir underbetalda.

Faran blir extra stor när denna diskriminering riskerar att bli institutionaliserad. Borgerliga förslag om att låta invandrare arbeta utan lön är ingenting annat än ett befästande av en hierarkisering av människor beroende på etnisk bakgrund, eller föreställningar om etnisk bakgrund. Att en viss grupp av arbetslösa anses som mer problematiska och mindre värda än andra. Det behöver inte utvecklas mer än så här egentligen. Vissa personer behöver inte betalas för utfört arbete. Gränsen dras med hänvisning till hudfärg, efternamn och (tidigare) medborgarskap. Det är ett väletablerat system som existerat i hundratals år på amerikanska bomullsfält. När Lars Leijonborg mitt i partiledardebatten berättar att han under sommaren rest i Indien och Kina och glatts åt de nya arbetstillfällen multinationella företag skapat åt respektive befolkning vänder det sig i magen på mig.

När folkpartiet i samma andetag vill kriminalisera barnäktenskap och utvisa utländska brottslingar blir det än mer intressant. Det kan knappast läggas för mycket resurser på att skydda barn mot övergrepp, men den intressanta och omedelbara frågan är; varför just nu? Tidigare borgerliga förslag om kunskapstest för invandrare samt folkpartiets lansering av språktestet inför valet 2002 är också exempel som bör nämnas här. Dessa förslag, och retoriken de presenteras med, kan inte ses som isolerade företeelser utan måste sättas i ett större sammanhang. Barn har utsatts för övergrepp i alla delar av världen genom alla tider. Att folkpartiet vill kriminalisera barnäktenskap samtidigt som man vill utvisa utländska brottslingar är inga ”tillfälligheter” man kan blunda för. Tillsammans (åter)skapar dessa borgerliga förslag en tydlig bild av Invandraren som en passiv, okunnig (sexual)brottsling.

Kolonialismen är inte över. Den lever i allra högsta grad, när papperslösa arbetare underbetalas av svenska företag, när fattiga kvinnor fråntas sina pass och våldtas systematiskt av svenska män, när en oskyldig man mördas kallblodigt av polis på öppen gata i London för att han hade ”fel” hårfärg, när fattiga, sjuka och gamla ena dagen förnekas hjälp i New Orleans och nästa blir jagade av militär vars uppgift är ”skjut för att döda”. Det ligger nära till hands att känna sig maktlös inför kapitalismens och rasismens skövlingar. När alliansen vill institutionalisera diskriminering känner man verkligen hur världen krymper ytterligare, enligt globaliseringens alla regler. Så länge vi kan förhindra en borgerlig regering är vi dock en bit på väg.

34 Comments:

Anonymous Johan said...

Du är bara för mycket Mia Sand.

Folkpartiet vill utvisa icke-svenska medborgare (såväl amerikan som engelsman) om de begår allvarliga brott. Ja gud vad hemskt att en amerikan som rånat en bank inte skall få stanna i Sverige.
Självklart skall han/hon få stanna och fortsätta begå brott. Det finns inget mer självklart.
Att sedan denne brottsling skall sitta i svenskt fängelse på skattebetalarnas pengar om och om igen är också det en självklarhet.

Mia Sand, brottslingarnas försvarare och offrenas motståndare.Jag kan fortfarande inte förstå hur detta förslag kan vara rasistiskt, det drabbar verkligen inte alla icke-svenska medborgare utan enbart de icke-svenska medborgare som begår allvarliga brott upprepade gånger.

Summan av kardemumman,
Om jag befinner mig i t.ex. USA skall jag inte begå allvarliga och upprepade brott för då får jag åka hem till Sverige igen.
Jag skulle nog känna mig oerhört kränkt om jag inte fick stanna kvar i USA och begå brott, det är väl en mänsklig rättighet att få begå brott?


De som inte begår allvarliga brott utan är offer för dem? De försvinner i dina argument.
Tyvär kan man ju inte utvisa en svensk medborgare om denne begår upprepade och allvarliga brott.

11 september, 2005 21:14  
Blogger pelpet said...

Rasism: det att man värderar o. behandlar människor efter deras ras o. förmenta rasegenskaper. (Bonniers Ordbok, 1994)

Att utvisa utlänningar som begår brott har ingenting med ras att göra. Särskilt inte som den störta gruppen kriminella utlänningar är finnar. De som skulle drabbas av utvisning är i realiteten ganska få, så man kan tolka förslaget på två sätt.
1. Det är till för att locka invandrarskeptiska väljare som vill ha en hårdare attityd gentemot invandrare.
2. Det är till för att höja statusen på invandare och göra det tydligt att man inte kommer hit för att begå brott (vilket invandrare med jämna mellanrum anklagas för).
Förslaget må vara populistiskt, men inte rasistiskt.

Folkpartiet vill också skärpa förbudet mot könsstympning och kriminalisera barnäktenskap och tvångsäktenskap.
Detta är seriösa problem inom vissa grupper. Tycker du att vi, i multikulturalismens namn, skall acceptera detta? Eller menar du att problemen är så små att de inte är värda att ta upp politiskt?

Arbetslösheten bland första generationens invandrare är idag väldigt stor. Med instegsjobben så får de svensk arbetslivserfarenhet och svenska arbetsgivare kanske lyckas kommar över sin skepsis gentemot invandrare. Att jämföra med slaveri är enbart vulgärt. Det här ett försök att få bort folk från en passiviserande bidragsförsörjning och in i arbetslivet. Auktoritärt - ja. Rasistiskt - nej. Och det är helt korrekt att kräva att var och en som kan skall försörja sig själv och klara sig i samhället.

Tillsammans (åter)skapar dessa borgerliga förslag en tydlig bild av Invandraren som en passiv, okunnig (sexual)brottsling.
Eller så skapar förslagen en bild av invandraren som en person som kommer hit och själv står för sin försörjning, lär sig språket och överger primitiva sedvänjor som barnäktenskap och könsstympning.

Det kanske är därför som Folkpartiet är största borgerliga parti bland invandrare.

12 september, 2005 01:50  
Blogger olydig said...

Högertomtarnas förklaring till att de inte är rasister. brukar just vara att slita fram en gammal ordbok. Det går dock att expandera begreppet. Det har alltid existerat en rasism som inte haft det pseudobiologiska rasbegreppet som sin viktigaste drivkraft, och vars prototyp är antisemitismen.

"En rasism vars dominerande tema inte är det biologiska arvet utan de kulturella skillnadernas orubbliga karaktär, en som vid första anblicken inte postulerar att vissa grupper eller folk är överlägsna andra utan 'bara' talar om det skadliga i att avskaffa gränser och om oförenligheten mellan olika livssätt och tradidtioner: det som man med rätta kan kalla en differentialistisk rasism.

(Etienne Balibar, "Ras, Nation, Klass")

Visst är det fortfarande rasism vi talar om, "liberalernas" desperata ylande om ordboksdefinitioner, vilket man ser prov på i de flesta debatter om rasism, döljer inte det faktum att Folkpartiets förslag bygger på en åtskillnadspolitik. "Icke-svenskar" ska behandlas på ett annat sätt än svenskar.

"Jag kan fortfarande inte förstå hur detta förslag kan vara rasistiskt, det drabbar verkligen inte alla icke-svenska medborgare utan enbart de icke-svenska medborgare som begår allvarliga brott upprepade gånger."

Men fortfarande så drabbar det endast "icke-svenskar" (jag antar att ordet är en förskönande omskrivning för "invandrare"?)

"Det här ett försök att få bort folk från en passiviserande bidragsförsörjning och in i arbetslivet."

Skulle det inte vara mer naturligt att få bort den strukturella diskrimineringen av invandrare, så de kan få riktiga jobb, istället för låta dem jobba utan lön? Är det inte bättre att gå till problemets kärna?

12 september, 2005 09:12  
Anonymous J said...

Hör du Olydig, några saker ska du ha klart för dig.
Invandrare är inget negativt ord, jag tillsammans med flera i dagens samhälle kommer från en familj som invandrat.
Jag hoppas att jag en dag blir en ny invandrare, bort härifrån och till USA (förhoppningsvis).

Det hade varit trevligt om man kunde slippa även de svenska medborgarna som begår upprepade och allvarliga brott, men vart skall vi skicka dem till? Gotska Sandön? Ja varför inte.

Ett litet förslag, om du nu vill?
Alla svenska grova brottslingar kan ju bli dina grannar, jag är övertygad om att du gärna ser dina barn växa upp bland dömda bankrånare och mördare. Jag menar du är ju så nobel jämfört med mig.

Jag skäms inte för att säga att jag inte vill bo bland grova brottslingar, oavsett deras härkomst. Jag vill inte ens behöva se en svensk medborgare som har mördat. Jag tänker på alltid på offrena, dvs de som blev utsatta för brottet. Antar att du inte bryr dig så mycket om dem.

12 september, 2005 10:17  
Anonymous j said...

En liten fråga,
skulle man se vänstern demonstrera om en amerikan blev utvisad?
Eller är amerikanska invandrare inte värda att demonstrera för?

12 september, 2005 10:19  
Blogger pelpet said...

Högertomtarnas förklaring till att de inte är rasister. brukar just vara att slita fram en gammal ordbok.
Och vänstertomten svarar med att utmåla högertomtarna genom att slita fram en nyare definition av rasism, skriven av en marxistisk filosof.

Skulle det inte vara mer naturligt att få bort den strukturella diskrimineringen av invandrare, så de kan få riktiga jobb, istället för låta dem jobba utan lön? Är det inte bättre att gå till problemets kärna?

Vad beror strukturell diskriminering på då? Kan det bero på att vanligt folk har en sne syn på invandrare och därmed diskriminerar dem? Och vad beror den sena synen på? Man kan inte neka till att det finns reella problem förknippande med invandrare.

* Brottsligheten är högre hos invandrare än infödda svenskar. (Vilket kan förklararas med sociala skillnader).
* Invandrare lever i högre grad på bidrag än infödda svenskar.
* Hedersmord, kvinnlig könsstympning och barnäktenskap är företeelser som inte förekommer bland infödda svenskar.

Folk är medvetna om detta, och folkpartiet säger sig iallafall vilja göra något åt det. Dessutom försöker man minska diskrimineringen, t.ex. genom anonyma arbetsansökningar.

Att prata om dessa problem är inte rasistiskt. Innan folkpartiet bytte profil fanns det bara rasisterna (SD, ND, etc) som pratade om det.

Deras budskap är att eftersom dessa problem finns så måste invandringen upphöra och invandrarna skickas "hem".

Folkpartiet säger att dessa problem finns, men att invandrare är välkommna så länge de försöker undvika dem.

Uppenbarligen har det budskapet gått hem hos många väljare som ser problem med invandringen men inte tycker illa om folk för att de har fel hudfärg. Och nej, jag tycker inte att det är rasistiskt. Det finns andra problem med politiken, men den är inte rasistisk.

12 september, 2005 18:54  
Blogger olydig said...

Ja, Balibar är marxist. Och?

"Vad beror strukturell diskriminering på då? Kan det bero på att vanligt folk har en sne syn på invandrare och därmed diskriminerar dem? Och vad beror den sena synen på? Man kan inte neka till att det finns reella problem förknippande med invandrare."

Okej, så det är invandrarnas fel att de är diskriminerade? Det var ju ett djärvt påstående.

"Brottsligheten är högre hos invandrare än infödda svenskar."

Vet vilken grupp som verkligen är överrepresenterade i brottsstatistiken? Män. Innebär det att vi ska börja diskriminera män?

"Invandrare lever i högre grad på bidrag än infödda svenskar."

Vad har du för belägg för det?

"Hedersmord, kvinnlig könsstympning och barnäktenskap är företeelser som inte förekommer bland infödda svenskar."

Jaså? Du menar att "infödda svenskar" inte dödar människor i sin egen familj? Vad är det egentligen för skillnad mellan en muslimsk man och en "infödd svensk" som mördar sin dotter? Just det, den ena är ju "hedersmördare"...

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=213627


Varför detta stöd för åtskillnadspolitik? Varför ska invandrarna särbehandlas enligt de glada liberalerna?

12 september, 2005 19:27  
Blogger Mia Sand said...

Pelpet,

jag vill ogärna censurera kommentarer, men när du påstår att viss typ av sexuellt våld, kvinnoförtryck, bidragsberoende etc är signifikant för invandrare balanserar du verkligen på gränsen.

Vad som är intressant här är att du just använt dig att den "liberala" retorik jag kritiserat. Inte särskilt väl argumenterat.

Att du mer eller mindre placerat dig själv och folkpartiet i ett rasistiskt sammanhang (genom nedanstående citat) är mer än intressant, det är tragiskt:

"Att prata om dessa problem är inte rasistiskt. Innan folkpartiet bytte profil fanns det bara rasisterna (SD, ND, etc) som pratade om det."

12 september, 2005 21:17  
Blogger olydig said...

Jag tycker inte kommentarerna ska censureras, eftersom de just visar den liberala rasismen in action. Låt orden tala för sig själv...

(Mia: Bra blog, förresten)

12 september, 2005 22:00  
Blogger pelpet said...

"Vad beror strukturell diskriminering på då? Kan det bero på att vanligt folk har en sne syn på invandrare och därmed diskriminerar dem? Och vad beror den sena synen på? Man kan inte neka till att det finns reella problem förknippande med invandrare."

Okej, så det är invandrarnas fel att de är diskriminerade? Det var ju ett djärvt påstående.


Erkännes, det var en dålig formulering av mig. Jag anser inte att invandrarna är att skylla för diskrimineringen.

Vet vilken grupp som verkligen är överrepresenterade i brottsstatistiken? Män. Innebär det att vi ska börja diskriminera män?

Självklart skall ingen diskrimineras. Det jag var ute efter var att förklara en del av diskrimineringen, inte ursäkta den.

jag vill ogärna censurera kommentarer, men när du påstår att viss typ av sexuellt våld, kvinnoförtryck, bidragsberoende etc är signifikant för invandrare balanserar du verkligen på gränsen.

* Invandrare är överrepresenterade i brottstatistiken jämfört med infödda svenskar, men detta kan förklaras med sociala skillnader.
* Könsstympning i Sverige förekommer endast inom invandrargrupper, liksom barnäktenskap.
* "Invandrare lever i högre grad på bidrag än infödda svenskar."

Vad har du för belägg för det?


Är det fel att tolka arbetslöshet som bidragsberoende? Det är väl välkänt att arbetslösheten är högre hos invandrare än infödda svenskar.

Hittar du några tydliga faktafel här?

Korrigera dem då istället för att försöka kladda brunfärg på mig. Om jag har fel så kommer jag att backa. Jag är inte ute efter att misstänkliggöra invandrare med osanningar - jag vill fritt kunna diskutera verkliga problem.

Min poäng är att, om man trycker ned sådana påstående med rasiststämpeln, så lämnar man spelrummet öppet för sverigedemokrater, nationaldemokrater och andra bruna grupper att tala om problemet och föreslå mycket obehagliga lösningar. Jag tror att det är mycket bättre om frågan öppet kan diskuteras och debatteras. Då kan vi på sikt rensa ut de lögner och halvsanningar som de bruna använder för att legitimera sitt ogillande av icke-arier.


Om jag förstått Olydigs argumentation här rätt går den ut på att om man pratar specifikt om gruppen invandrares problem så är man en rasist enligt Balibars definition.

Det finns två problem med den inställningen. Dels så kan man inte prata om någon grupps problem för då särskijer man dem. Med den logiken kan man då heller inte prata om mäns våld mot kvinnor och föreslå lösningar utan att vara manshatare, och man kan inte prata om HIV/AIDS hos homosexulla för då särskiljer man dem och är homofob, osv. Det blir svårt att debattera många saker med dessa begränsningar.

Sedan så är det en grov feltolkning.

"En rasism vars dominerande tema inte är det biologiska arvet utan de kulturella skillnadernas orubbliga karaktär, en som vid första anblicken inte postulerar att vissa grupper eller folk är överlägsna andra utan 'bara' talar om det skadliga i att avskaffa gränser och om oförenligheten mellan olika livssätt och tradidtioner: det som man med rätta kan kalla en differentialistisk rasism.

Hur man kan få detta till att det skulle vara ett problem att tala om någon grupps problem torde kräva en god portion fantasi.

Dessutom så har varken jag eller folkpartiet talat om orubbliga kulturella skillnader och traditioner eller att det skulle vara fel att avskaffa gränser. Folkpartiet vill ju tvärtom öppna för ökad arbetskraftsinvandring. Och kraven på att invandrare faktiskt ska lära språk och överge traditioner som är oförenliga med de mänskliga rättigheterna talar väl snarast för att man anser att kulturella skillnader är allt annat än orubbliga.

Mia Sand. Om jag förstått det rätt är din hållning att man inte kan prata om och föreslå lösningar på problemen hos invandrare utan att vara rasist. Om det är en feltolkning, förklara då hur man faktiskt ska om man vill diskutera dessa problem.

13 september, 2005 01:32  
Blogger olydig said...

"Är det fel att tolka arbetslöshet som bidragsberoende? Det är väl välkänt att arbetslösheten är högre hos invandrare än infödda svenskar."

Ja, det är en feltolkning. Varför tror du att en hög del av invandrarna är arbetslösa? Den höga arbetslösheten beror bland annat på att invandrarna är diskriminerade i arbetslivet. Kommer du igåg? Vi pratade ju om det alldeles nyss. Så är det kanske invandrarnas fel att fördomsfulla arbetsgivare inte vill anställa dem?

"Invandrare är överrepresenterade i brottstatistiken jämfört med infödda svenskar, men detta kan förklaras med sociala skillnader."

Återigen, vad är det du vill säga med det? Män är ännu mer överrepresenterade, skulle det på något vis rättfärdiga en sned bild av män?

Det är typiskt rasister att se problem med invandrare. Att kollektivt peka ut en grupp och brännmärka dem. Problemet är ju att du inte ser den stora bilden.

13 september, 2005 09:07  
Anonymous j said...

Mia Sand: Inte särskilt väl argumenterat.

Ja det kommer från rätt person.............

13 september, 2005 11:00  
Blogger pelpet said...

"Är det fel att tolka arbetslöshet som bidragsberoende? Det är väl välkänt att arbetslösheten är högre hos invandrare än infödda svenskar."

Ja, det är en feltolkning. Varför tror du att en hög del av invandrarna är arbetslösa? Den höga arbetslösheten beror bland annat på att invandrarna är diskriminerade i arbetslivet. Kommer du igåg? Vi pratade ju om det alldeles nyss. Så är det kanske invandrarnas fel att fördomsfulla arbetsgivare inte vill anställa dem?


Jag tycker att sambandet arbetslöshet <-> bidragsberoende är ganska giltigt.

Jag håller med om att diskriminering är det viktigaste skälet till invandrares utanförskap på arbetsmarknaden. Andra viktiga faktorer är svårigheter med att förstå utländska meriter och språkproblem.

"Invandrare är överrepresenterade i brottstatistiken jämfört med infödda svenskar, men detta kan förklaras med sociala skillnader."

Återigen, vad är det du vill säga med det? Män är ännu mer överrepresenterade, skulle det på något vis rättfärdiga en sned bild av män?


Sociala skillnader innebär att brottslighet är vanligare i de undre samhällsklasserna. Eftersom invandrare är överrepresenterade där så är det logiskt att de är överrepresenterade i brottsstatistiken. Det har ingenting med etnicitet eller kultur att göra.

Återigen vill jag peka på skillnaden mellan att förklara och ursäkta. Att invandrare är överrepresenterade i brottstatistiken kan förklara en del rasism/diskriminering, men det är inte en godtagbar ursäkt för rasism/diskriminering.


Det är typiskt rasister att se problem med invandrare. Att kollektivt peka ut en grupp och brännmärka dem.

Att diskutera en grupps problem är alltså att brännmärka dem.

1. Mitt syfte är inte att brännmärka invandrare utan att finna åtgärder mot problemen. Vill du se på brännmärkning, kolla in nationaldemokraternas nyhetssektion.

2. Om man inte får diskutera en grupps problem så omöjligörs en seriös diskussion.

Problemet är ju att du inte ser den stora bilden.

Jag ser ett stort sammanhang, men kanske inte nödvändigtvis samma sammanhang som du. Vi har en djupt inhuman flyktigpolitik där asylrätten kringgås med visumkrångel och transportörsböter. Invandare som kommer hit hamnar i bidragsberoende, segregation och utanförskap och utsätts för hat och diskriminering. Många invandrare fastnar i sin egen etniska grupp, lär sig inte ordentlig svenska och kan inte sköta kontakter med myndigheter själva. Dessutom tar vissa - troligen ett fåtal - med sig primitiva traditioner som barnäktenskap och könsstympning med sig hit. I moskéer förekommer antisemitism och glorifiering av självmordsterrorister.

Sverigedemokrater och andra rasister tar dessa verkliga problem som alibi för sitt ogillande av invandrare. Och de icke-rasister som faktiskt försöker diskutera och lösa problemen blir ihopbuntade med rasisterna av vänstern.

Jag vill ha fri invandring och ett samhälle fritt från diskriminering och rasism. Det uppnår man inte genom att hålla käften och låtsas som att problemen hos invandrare inte finns och skylla precis allt på diskriminerande strukturer. Man måste ha klart för sig att multikultur innebär hårda ideologiska motsättningar och uppslitande kulturkrockar - inte bara myspys med orientfestival och vattenpipa.

13 september, 2005 11:36  
Blogger pelpet said...

Här har vi ett utmärkt exempel på hur man diskuterar problem hos invandrare.

Mia Sand och Olydig: Tycker ni att denna artikel är rasistisk? Och är skribenterna bakom den rasister som brännmärker invandrare?

13 september, 2005 13:09  
Blogger Lennart Regebro said...

Varför vill du hindra fattiga från att sälja saker för att tjäna pengar? Vad tycker du dm skall göra istället? Prostituera sig?

14 september, 2005 00:19  
Blogger Mia Sand said...

Pelpet,

Vad sägs om några förslag på benämningar på våldsbrott riktade mot kvinnor som begås inom ramarna för "svensk kultur"? Svennemord? Folkhemsmord? Folkölsmord?

Det skulle fortfarande vara intressant om du ville svara på Olydigs fråga om mäns överrepresentation i brottsstatistiken. Hur ska man hantera det? Mansskatt?

14 september, 2005 13:10  
Blogger pelpet said...

Jag kan säkert hitta på några lämpliga, beskrivande namn. Nu vet jag inte vilka brott mot kvinnor som är speciellt utmärkande för svensk/västerländsk kultur och kan motsvara de hedersmord som begås för att skydda familjens heder framför allt i vissa muslimska länder. Jag är väl hemmablind antar jag. Men vi har ju till exempel "grov kvinnofridskränkning" då en man trakasserar sin partner under lång tid.

Det är ju inte konstigt, och definitivt inte rasistiskt, att ett brott får ett namn som hänger samman med de bakomliggande faktorerna. Rånmord, styckmord, sexualmord, hedersmord etc.

Frågan om mäns brottslighet är inte heller svår att hantera. Till att börja med kan man ta upp frågan och diskutera den och ställa sig frågan varför män är överrepresenterade i brottstatistiken. Kan det bero på en destruktiv mansroll i vårt samhälle? Kan det finnas biologiska faktorer? Och vilka konkreta åtgärder kan man vidta för att minska brottsligheten? Kanske införa obligatorisk undervisning i konfliktlösning utan våld för män i skolan? Information speciellt riktad till män? Att konstatera faktum - att män är överrepresenterade i brottsstatistiken - betyder givetvis inte all man ogillar män eller vill brännmärka dem. Det säger heller ingenting om enskilda individer och får inte ligga till grund för diskriminerande åtgärder.

Jag tror jag förstår var du är ute efter att sätta fingret här. Är inte obligatorisk undervisning ändå en diskriminering av män? Eller är inte utvisning av invandrade svenskar som begår grova brott en diskriminering, då infödda svenskar som begår grova brott inte kan utvisas. Jo - visst är det en särbehandling.

Varför ska man då kunna särbehandla invandrare? Eller ska vi kanske använda rätt beteckning här - varför ska man kunna särbehandla de som är inte är svenska medborgare gentemot de som är svenska medborgare. Utvisningen gäller - som jag förstått det - icke-svenska medborgare med uppehållstillstånd. Medborgarskap kan aldrig dras in.

Motiveringen utgår i grunden från nationalstatens självbestämmanderätt. Rätten att definiera vilka lagar som gäller, kontrollera sitt territorium, bestämma vilka socialförsäkringssystem som gäller och vilka regler som ska gälla för att få medborgarskap. Rätten att kräva att de som vill vistas i landet skall följa landets lagar är en naturlig konsekvens. Att man inte kan utvisa svenska medborgare är en är en naturlig konsekvens av de mänskliga rättigheterna, art 13 och 15.

Som liberal så är det lätt att vara skeptisk mot nationalstatens rättigheter, och jag är absolut inte säker på att alla folkpartiets förslag är bra. Däremot så tycker jag inte alls att det är rasistiskt att neka brottslingar utan medborgarskap uppehållstillstånd.

Rasism handlar om tillskriva individer vissa egenskaper utifrån ras och etnicitet. Medborgare/icke-medborgare behöver inte ha något med ras och etnicitet att göra. Och som vi vet, så är det främst kriminella finnar som skulle drabbas av folkpartiets förslag.

Mia, vill du delge oss din åsikt om aftonbladet-artikeln jag länkade till ovan. Är den rasistisk? Den "brännmärker" ju invandrare.

14 september, 2005 17:01  
Blogger olydig said...

"Nu vet jag inte vilka brott mot kvinnor som är speciellt utmärkande för svensk/västerländsk kultur och kan motsvara de hedersmord som begås för att skydda familjens heder framför allt i vissa muslimska länder."

Det här är fortfarande problemets kärna, eftersom du förutsätter att det finns brott som är "speciellt utmärkande" för vissa etniska och/eller kulturella grupper.

"Rasism handlar om tillskriva individer vissa egenskaper utifrån ras och etnicitet."

Det är det sedvanliga liberala sättet att definiera rasism, men som jag har berättat för dig tidigare så finns det andra tolkningar som inte baserar sig på biologiska förtecken. Ett exempel är antisemitismen.

"Som liberal så är det lätt att vara skeptisk mot nationalstatens rättigheter"

Jag är snarare skeptisk mot nationalstaten som fenomen, eftersom det är en sentida konstruktion avsedd att inkludera och exkludera, vilket möjliggör hela debatten om "medborgarskapets" rättigheter. Jag anser snarare att det är absurt att det går att särbehandla människor negativt på grund av att de är födda i ett annat "land".

14 september, 2005 17:59  
Blogger pelpet said...

du förutsätter att det finns brott som är "speciellt utmärkande" för vissa etniska och/eller kulturella grupper.

Det är ju uppenbart att det finns sådana övergrepp.

Var förekommer kvinnlig könsstympning?
Var förekommer barnäktenskap?
Var förekommer stening av kvinnor?
Var förekommer sharialagstiftning?

Att jag inte kan räkna upp grova övergrepp mot mänskliga rättigheter som förekommer institutionaliserat och systematiskt och är relativt accepterade främst i svensk/västerländsk kultur beror dels troligen på att sådana vanor ofta är utrotade, och möjligen också att jag faktiskt inte känner till dem eller tänker efter för dåligt.

Vi har dock haft sådana problem, t.ex. dödsstraffet för äktenskapsbrott som avskaffades under 1700-talet i sverige.

Etnicitet omfattar både biologisk ras och kulturell tillhörighet. Antisemitismen är ett utmärkt exempel på rasism baserad på etnicitet. Balibars definition alltså vilken är rimlig. Visserligen hävdar judehatarna att judar är en speciell ras, men jag vet inte hur biologiskt heterogen s.k. "judiska rasen" är.

Angående nationalstaten så måste jag säga att det är trevligt att vi iallafall är eniga om någonting. Problemet är ju att nationalstaten som innehar den politiska makten idag, så det är den verkligheten man måste utgå ifrån oavsett om man vill eller inte.

Att demontera nationalstatens makt skulle dessutom innebära långtgående förändringar. Gränser, lagar, sociala skyddsnät, beskattningsrätt, militärmakt etc skulle kunna övertas av någon annan organisation eller försvinna. Det är själva avgränsningen som ger nationalstaten praktiskt genomförbar makt.

14 september, 2005 21:05  
Anonymous J said...

Det skulle fortfarande vara intressant om du ville svara på Olydigs fråga om mäns överrepresentation i brottsstatistiken.

Det skulle vara ännu mer intressant om du själv kunde svara på en fråga nån gång Mia Sand.
Jag tror jag frågade dig ca 10 gånger och har fortfarande inte fått ett enda vettigt svar.
Jag hoppas innerligt att det inte finns fler som du Mia Sand.

Johan L

14 september, 2005 23:04  
Anonymous Johan L said...

Den dagen jag ser Mia Sand stå upp för en amerikansk medborgares rättigheter i Sveriga skall jag be om ursäkt.
Tills dess......

14 september, 2005 23:07  
Blogger Mia Sand said...

J,

Touché. I rest my case.

Hur blir man medlem i LUF? Jag har lite svårt att förstå informationen på deras hemsida.

14 september, 2005 23:36  
Blogger pelpet said...

Är detta ännu en debatt som slutar med att Mia är tyst?

Förhoppningsvis inte, så jag sammanfattar de frågor som jag ställt till Mia och hoppas på ett svar.

1. Din åsikt är att om man pratar om problem som man anser vara specifika för invandrare eller vissa etniska grupper så är man rasist, eftersom man då brännmärker dessa grupper.

Är detta korrekt uppfattat?

2. Tycker du att denna artikel är rasistisk, eller att författarna är rasister?

3. Ser du någon koppling mellan mellan etnicitet och kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och sharialagar?


Här kan man gå med i LUF. Och eftersom vi numera verkar ha fastslagit att Folkpartiet inte är rasister utan tvärtom så kanske det bästa svaret på mina frågor är att svälja stoltheten, tänka om och fundera på om socialliberalismen kanske inte är så dum ändå.

14 september, 2005 23:58  
Blogger Mia Sand said...

Pelpet,

Ja, jag anser att begreppet hedersrelaterade brott är problematiska för att de får rasistiska konsekvenser. Följderna blir att man förknippar en viss grupp med brist på upplysning, utbildning etc. Jag anser att våld mot kvinnor ska behandlas som just - våld mot kvinnor, för att undvika rasistiska föreställningar. Sexuellt våld är ett globalt problem och bör behandlas därefter.

Apropå etnicitet uppmanar Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari i "Maktens (o)lika förklädnader" till att sluta använda begreppet etnicitet och börja använda ordet ras igen, eftersom ordet etnicitet döljer just den här typen av rasistiska maktstrukturer kopplade till föreställningar om kultur. Vad sägs om det?

Och du... det där med LUF var ett skämt, okej?

15 september, 2005 11:01  
Anonymous j said...

Touché. I rest my case.
Tought luck.

Alltid trevligt med bra och utförliga svar från en nobel kvinna.

15 september, 2005 12:53  
Blogger pelpet said...

Ett utmärkt svar på fråga 1.

Jag noterar att du backar från att det är rasistiskt till att det är problematiskt att prata om hedersrelaterade brott.

Tro det eller ej, men det är en formulering som jag kan hålla med om.

Jag anser att hederskultur och kvinnlig könsstympning handlar om just kulturella fenomen som bör utrotas med upplysning och utbildning, men jag tycker inte illa om invandrare för det. Jag tycker illa om svenska mäns våld mot kvinnor också och jag anser att det ofta kan förklaras med en dålig manskultur men jag tycker inte illa om män för det. Jag tycker illa om brottslighet också, men det faktum att brott är vanligast i lägre samhällsklasser innebär inte att jag tycker illa om folk som ingår i dessa klasser. Osv

Tyvärr kan inte alla skilja på storskaliga kulturella problem och individer och därför kan prat om gruppers kulturella problem ge rasister vatten på kvarnen. (Därför har du rätt i att det kan vara problematiskt.) Men det betyder inte att de som pratar om (och försöker bli av med) de kulturella problemen är rasister.

För att vara rasist måste det krävas att man dömer individer utifrån föreställningar/fördomar/kunskaper om en etnisk grupp som de ingår i.

Eftersom jag anser att kulturella problem hänger samman med kultur och inte biologisk ras så är etnicitet ett bättre ord. Genom att bara räkna biologisk ras blir det svårt att kalla t.ex. antisemitism för rasism.

LUF är trevliga, men med tanke på din din profilbeskrivning och det du skriver så tror jag att du skulle bli en röd tistel i den ljusblå blomsterängen.

15 september, 2005 13:16  
Blogger Mia Sand said...

Ha ha, Pelpet,
du är rätt kul trots allt.

Visst är det skillnad på att vara rasist och att tillämpa en rasistisk praktik/retorik etc. Konsekvenserna är dock allt för snarlika.

Angående ditt exempel med antisemitism angående din antirasism vill jag påpeka att det trots allt är föreställningar om etnicitet som ligger till grunden för rasism. Alltså, den här mannen har förgripit sig etc på en nära anhörig kvinna, han heter si och så i efternamn, alltså är det hedersrelaterat. Angående judar ger det en extra tydlighet (dvs, en jude kan dels vara en person vars mor är judinna, dels en person som bekänner sig till den judiska tron, därav nödvändigheten av begreppet föreställningar).

Vad det gäller LUF: trevligt att du engagerar dig, men det kommer aldrig att hända. :)

16 september, 2005 01:01  
Anonymous KAS said...

Hur ska man hantera alla ekonomiska lycksökare som kommer hit genom att betala 10 000 tals dollar till fraktare. Merparten som kliver in genom den Svenska besöksporten är passlösa(över 90%).

Vad är orsaken till att man kastar passen på gårdsuppfarten?

Och är man rasistisk om man kräver att dessa skojare skall sändas hem igen?

Vördsamt KAs

21 oktober, 2005 08:04  
Anonymous Anonym said...

[b]its here [/b]

[url=http://phentermine.myeasyseek.info]phentermine search[/url]
[url=http://phentermine.viagram.info]phentermine[/url]
[url=http://tramadol.themysearch.info]tramadol[/url]
[url=http://cialis.ringtoners.info]cialis[/url]

30 januari, 2007 21:56  
Anonymous Anonym said...

[url=http://phentermine.networkfindwork.info]Phentermine[/url]
[url=http://phentermine.worksearchuk.info]Phentermine search[/url]
[url=http://ringtone.worksearchsolutions.info]Ringtone search[/url]
[url=http://tramadol.eworksearch.info]Tramadol[/url]
[url=http://phentermine.uniqringtone.info]Phentermine[/url]
[url=http://cialis.goodtone.info]cialis[/url]

01 februari, 2007 05:13  
Anonymous Anonym said...

[b] Relax and enjoy [/b]

[url=http://casino.myeasyseek.info]Casino[/url]
[url=http://viagra.themysearch.info]viagra[/url]
[url=http://myownlook.info]tramadol[/url]
[url=http://cialis.workfinda.info]cialis[/url]

15 februari, 2007 09:31  
Anonymous Anonym said...

Tramadol, viagra

[url=http://viagra.themysearch.info]viagra[/url]
[url=http://myownlook.info]tramadol[/url]
[url=http://cialis.workfinda.info]cialis[/url]

19 februari, 2007 20:19  
Anonymous Anonym said...

Latest news. Viagra, cialis

[url=http://viagra.rxworlddata.info]viagra[/url]
[url=http://cialis.rxtvinfo.info]cialis[/url]
[url=http://tramadol.rxplusinfo.info]tramadol[/url]

20 februari, 2007 06:14  
Anonymous Anonym said...

Best flower for you girlfriend
[url=http://levitrworld.info][b]BEST FLOWER [/b][/url]

[url=http://soma.rxworlddata.info][b]soma[/b][/url] or here [url=http://webraindor.info/wiki/phentermine][b]phentermine[/b][/url]

31 mars, 2007 08:35  

Skicka en kommentar

<< Home