måndag, september 12, 2005

Röst(f!)ske

Göran Greiders krönika i Metro idag (finns här som pdf) tar på ett mycket bra sätt upp det problematiska i Fi:s identitetspolitik. När en rättvisefråga läggs till grunden för ett parti blir resultatet snarare kontraproduktivt. Feminismen bör förankras till en bred folkrörelse och kopplas till frågor om solidaritet. F!s enfrågepolitik riskerar snarare att avpolitisera feminismen och göra den till ett smalt undantag, just det särintresse F! påstår sig vilja motverka. Den endimensionella maktanalys F! använder ansågs fräsch på 70-talet, men har sedan dess kritiserats av feminister - svarta, homosexuella, arbetarklass, kvinnor, män - i decennier (vilket David Tjeder behandlat här). Det är förvånande att Gudrun Schyman har så dålig koppling till senare års politik och forskning. Att hon dessutom är beredd att alliera sig med en borgerlig regering stinker lång väg.

söndag, september 11, 2005

Kolonialism - nu på en arbetsplats nära dig

Kolonialismen är inte en förbi. Den har bytt skepnad och kännetecknas idag av ökad ekonomisk rörlighet och växande klyftor och murar, globalt och lokalt. Kolonialismen är inte avlägsen plats eller epok, historiskt eller geografiskt. Den är en konkret verklighet som lever på arbetsplatser världen över; kinesiska, amerikanska, svenska. I vissa delar av världen karaktäriseras den av en förödande exploatering av arbetskraften, där multinationella företag kortsiktigt etablerar sig, pressar ner lönerna för att sedan dra vidare mot grönare betesmarker. I Sverige kännetecknas den av att vissa arbetare anses mindre värda, och därmed blir underbetalda.

Faran blir extra stor när denna diskriminering riskerar att bli institutionaliserad. Borgerliga förslag om att låta invandrare arbeta utan lön är ingenting annat än ett befästande av en hierarkisering av människor beroende på etnisk bakgrund, eller föreställningar om etnisk bakgrund. Att en viss grupp av arbetslösa anses som mer problematiska och mindre värda än andra. Det behöver inte utvecklas mer än så här egentligen. Vissa personer behöver inte betalas för utfört arbete. Gränsen dras med hänvisning till hudfärg, efternamn och (tidigare) medborgarskap. Det är ett väletablerat system som existerat i hundratals år på amerikanska bomullsfält. När Lars Leijonborg mitt i partiledardebatten berättar att han under sommaren rest i Indien och Kina och glatts åt de nya arbetstillfällen multinationella företag skapat åt respektive befolkning vänder det sig i magen på mig.

När folkpartiet i samma andetag vill kriminalisera barnäktenskap och utvisa utländska brottslingar blir det än mer intressant. Det kan knappast läggas för mycket resurser på att skydda barn mot övergrepp, men den intressanta och omedelbara frågan är; varför just nu? Tidigare borgerliga förslag om kunskapstest för invandrare samt folkpartiets lansering av språktestet inför valet 2002 är också exempel som bör nämnas här. Dessa förslag, och retoriken de presenteras med, kan inte ses som isolerade företeelser utan måste sättas i ett större sammanhang. Barn har utsatts för övergrepp i alla delar av världen genom alla tider. Att folkpartiet vill kriminalisera barnäktenskap samtidigt som man vill utvisa utländska brottslingar är inga ”tillfälligheter” man kan blunda för. Tillsammans (åter)skapar dessa borgerliga förslag en tydlig bild av Invandraren som en passiv, okunnig (sexual)brottsling.

Kolonialismen är inte över. Den lever i allra högsta grad, när papperslösa arbetare underbetalas av svenska företag, när fattiga kvinnor fråntas sina pass och våldtas systematiskt av svenska män, när en oskyldig man mördas kallblodigt av polis på öppen gata i London för att han hade ”fel” hårfärg, när fattiga, sjuka och gamla ena dagen förnekas hjälp i New Orleans och nästa blir jagade av militär vars uppgift är ”skjut för att döda”. Det ligger nära till hands att känna sig maktlös inför kapitalismens och rasismens skövlingar. När alliansen vill institutionalisera diskriminering känner man verkligen hur världen krymper ytterligare, enligt globaliseringens alla regler. Så länge vi kan förhindra en borgerlig regering är vi dock en bit på väg.

fredag, september 09, 2005

George Bush doesn't care about black people!

...och känner ni för att ladda med lite internationell solidaritet inför demon imorgon - eller i största allmänhet - rekommenderas den svängiga biten George Bush does´t care about black people som finns att ladda ner här. Vet dessvärre inte vem som ligger bakom hiten. Dig away!

Flyktingamnesti 2005

Kamrater! Slopa det allt för vilda festandet ikväll så att ni är glada, pigga och solidariska imorgon och kan demonstrera för en allmän flytingamnesti. I Stockholm är det 13.00 på Sergels torg som gäller, men om du bor någon annanstans så kolla hemsidan för att hitta en demo nära dig. Är ni partysugna avslutas demon med en fest på universitetet. Det kostar 50 spänn och överskottet går till fortsatt kamp. Häng på, det blir skoj!