fredag, mars 25, 2005

Kvinnobloggen - because you´re worth it!

Ett besök på Kvinnobloggen känns som en charter till stenåldern. Efter att ha scrollat mig igenom text efter text noterar jag mentalt att jag om och om igen repeterar samma fråga inombords - och vem tjänar på det här?

Under rubriken "Många kvinnor drömmer om att starta eget…" presenterar Maria Larsson en dröm om ökat kvinnligt entreprenörskap som skulle leda till ökade möjligheter för kvinnor att ta med sina bebisar till arbetet och på sätt kombinera yrkesliv och familjeliv.
Vem tjänar på det här? Självklart kvinnans eventuella partner som slipper ta ut föräldraledighet, gå ner i lön, över huvud taget förändra sina sociala och ekonomiska vanor. När liberalerna pratar jämställdhet är det alltså rent retoriskt kvinnor som är problemet, som måste förändras och vara flexibla.

Ingegerd Troedsson förespråkar beskattning av hemarbete under rubriken "Ojämställda löner - en följd av politisk dirigering". Enligt Troedsson skulle detta ge mer status åt "kvinnligt arbete" och luckra upp gränserna mellan stereotypa könsrelaterade arbetsområden.
Tja, på det här sättet behöver ju absolut inget förändrats. Kvinnor kan fortsätta dubbelarbeta och deras makar kan lugnt fortsätta läsa Dagens Industri. För den lilla extra touchen av jämställdhet kan man ju alltid anställa någon Agniezka eller Consuela så att hustrun slipper diska och en annan kvinna kan utföra hemarbetet. På det här sättet kan hemarbetet fortfarande utföras av kvinnor. Vem tjänar på det här? Frågan behöver knappast besvaras.

Troedsson skriver också att de låga lönerna och den obefintliga statusen inom kvinnoyrken hindrar stackars män att söka sig dit. Att kvinnor trots allt knegar på inom offentlig sektor och samtidigt i hemmet tycks inte vara något problem. Som sagt, det är ju redan uppenbart vem som ska tjäna på Troedssons politik.

Under rubriken "Jämställdhet är ingen vänsterfråga" förespråkar Signhild Arnegård Hansen, Annica Dahlström, Christina Doctare,Maria Larsson, Cecilia Stegö Chilò, Marie Söderqvist och Ingegerd Troedsson ett fortsatt skillnadstänkande.

"Även om det finns sociala förväntningar på hur kvinnor och män ska uppträda så bygger viktiga skillnader mellan könen på andra faktorer. Likhetsfeministerna glömmer bort att kvinnor och män faktiskt kompletterar varandra. Om likhetsfeministerna skulle få som de vill, kommer det då finnas utrymme för några olikheter i vårt samhälle?"

Förhoppningsvis inte, om skribenterna här avser de olikheter de själva nämner. Skillnaderna som beskrivs här handlar om olika möjlighet och rättighet till makt, autonomi och inflytande. Vem tjänar på att skillnadstanken bevaras? Jo, de som genom sociala och ekonomiska förutsättningar ges större möjligheter till status och valfrihet, det vill säga högavlönade heterosexuella män.

Vidare menar skribenterna att de ökade anmälningarna av våld mot kvinnor och sexualbrott skulle vara en skrämmande utveckling. Jag kan förstå att den ter sig skrämmande för dessa personer då det blir mer och mer tydligt att kvinnoförtryck inte är en enskild företeelse som sker inom vissa lokaliserbara grupper. Att anmälningarna ökar tyder inte på fler begångna brott utan just ökade anmälningar av brott. Att sexuellt våld tolereras mindre och mindre är en efterlängtad utveckling som bidrar till ökad debatt och större press på politiker och rättsapparaten. Vad som är skrämmande är att Kvinnobloggens skribenter inte inser att de tjänar på detta.