onsdag, mars 02, 2005

Flator har skaffat barn i alla tider!

Idag skriver DN om att lesbiska par äntligen har rätt till insemination, vilket redan tagits upp av flertalet bloggare. Äntligen, underbart. Men jag vill bara påpeka att detta enbart innebär en förenkling av lesbiska kvinnors vardag, inte någon reproduktiv revolution. Precis som när lagen om homoadoption trädde i kraft är detta snarare en juridisk inrättning efter praxis. Homosexuella har skaffat barn i alla tider. Med varandra, med heteron, med hjälp av egenhändigt utvalda "spermabanker" på "vanligt vis" eller genom insemination i hemmet. Precis som de svenska kvinnor som reste till Polen för att göra abort innan 1974 har lesbiska kvinnor rest till bland annat Danmark för insemination. Juridik kan inte begränsa människors självklara rättigheter. De rättigheterna tar sig folk ändå. Att lagändringen äntligen kommer till stånd är fantastiskt och verkligen på tiden, men det är inte en följd av någon solidarisk insikt. Det är en juridisk inrättning efter redan rådande omständigheter.