lördag, februari 26, 2005

Biologismen - en svanesång?

Idag satt jag och bläddrade igenom några gamla DN jag inte haft tid att läsa på grund av tentaläsning och sociala plikter. Kanske jag borde ha låtit bli. Nu kunde jag dock inte undvika att läsa Germund Wesslows biologistiska debattartikel "Omöjlig kamp för att uppnå likformighet mellan könen". Wesslow utgår från att kvinnor och män är biologiskt olika, större "likformighet" inte är önskvärd (bara ordvalet...) och föreställningen om kvinnors missgynnade ställning är starkt överdriven.

Jag tycker biologismen på sätt och vis är väldigt intressant. Wesslow skriver bland annat att kvinnor som utsätts för onormalt höga halter av testosteron under fosterstadiet blir mer "manliga" i sitt beteende. Onormalt höga halter av testosteron? Syftar Hesslow till några specifika testpersoner, kvinnor som fått testosterondoser under sin graviditet, eller omfattar hans resonemang även andra kvinnor? För kvinnor som är sexuellt aktiva, temperamentsfulla och ointresserade av att skaffa barn är väl inte så ovanliga? Kvinnor som vill bli poliser eller piloter eller elektriker kan väl knappast härstamma från samma testgrupp av kvinnor, mammor som på något sätt haft "onormalt" mycket testosteron i kroppen. Och hur kan det komma sig att dessa "onormala" kvinnor skaffar barn över huvud taget? Enligt Wesslow borde väl sådana "onormala" kvinnor inte vara intresserade av barnafödande över huvud taget.

Att större jämställdhet inte är önskvärd förstår jag att Wesslow tycker. Hans forskningsområde är troligen (förhoppningsvis)ytterst hotat. Det är intressant att Wesslow förklarar olika strukturer, som till exempel att män generellt sett har högre lön än kvinnor, som starkt missvisande, men tar andra för givet - som att män har sämre betyg och sällan läser vidare på högskola/universitet. Ännu intressantare är att han inte tycks se några som helst märkliga samband mellan dessa. Germund Wesslow, hur kommer det sig egentligen att män generellt sett både har sämre betyg och högre lön?

Angående Wesslows tredje tes, att "föreställningen" om en könsmaktordning skulle vara starkt överdriven orkar jag faktiskt inte ens kommentera, utan hänvisar vänligt men bestämt till länkarna längst ner på sidan. Om du frågar mig så är inte dumförklarandet av biologismen första prioritet. Det klarar den så bra själv (Wesslow är ett utmärkt exempel eftersom hans artikel i stort sett bara är ett uppräknande av plattityder utan någon som helst hänvisning). Det viktigaste är att se vilka konsekvenser biologismen får.

Ett spännande knep man kan ta till då man dekonstruerar biologism är att byta ut kön mot etnicitet. Byt ut "man" mot "vit" och "kvinna" mot "svart" och lägg märke till hur retoriken ter sig. Hade en debattartikel som förespråkat olika "rasers" olikheter gått lika obemärkt förbi? Hade den över huvud taget blivit publicerad? För 60 år sedan var det fullkomligt accepterat att diskutera människors olika förutsättningar med hänvisning till ras. Idag är det tabu. Varför är väl egentligen ganska självklart. Politik, vetenskap, allmänt kulturellt klimat som gynnar segregation, diskriminering och en allmän begränsning av människors val och möjligheter, baserad på starka generaliseringar och en maktordningsskapande "vetenskap" som positionerar sig som objektiv är inte förenligt med en modern demokrati. Så varför gäller detta inte såväl kön som etnicitet? Varför är det fortfarande tillåtet att i vetenskapens namn begränsa och kategorisera människor på det här viset? Förhoppningsvis är det bara en svanesång.

För säkerhets skull, här finns några tankeställare från Statens Offentliga Utredningar.
http://www.regeringen.se/sb/d/465/a/2472

För feministisk vetenskapskritik rekommenderas Donna Haraway och Kerstin Sandell.

2 Comments:

Anonymous blenda said...

Har du läst Douglas R. Hofstadters utmärkta essä A Person Paper on Purity in Language? I den använder han det knepet som du nämner.

01 april, 2005 17:15  
Anonymous Martin said...

Att inte tro på biologiska skillnader mellan kvinnor och män är ungefär lika naivt som att tro att könsbestämda beteenden i djurlivet (feminister i allmänhet vill ju i det längsta förneka att människan är ett djur)av någon märklig anledning skulle uppkommit av en slump, eller varför inte p g a en social konstruktion? Rävhonor kanske också är förtryckta...

Vad gäller ditt "knep" så går det väl utmärkt. Om inte hela den akademiska världen skulle lida av en sådan byxångest så skulle man återuppta rasforskningen. Att det finns bestämda skillnader mellan människoraser är ett vetenskapligt faktum. Ta det att hela den asiatiska världen är latosintoleranta (och tål alkohol dåligt) eller att svarta 100-meterslöpare är överlägsna vita dito, som två tydliga exempel.

Du lider av en förfärlig sjukdom kallad politisk korrekthet.

01 juni, 2005 18:18  

Skicka en kommentar

<< Home